Corporate publications

Information about our corporate activities and financial performance.

Our latest Regulatory Judgement confirms that Tai Calon has achieved the highest standard of governance as stated below:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tai Calon Community Housing – Interim Regulatory Judgement

 

Assessment: June 2021

Governance (including tenant services)Standard (September 2019 judgement confirmed)

Financial ViabilityStandard (September judgement confirmed)

 

Read the guide to Interim Judgements.

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Cartrefi Cymunedol Tai Calon – Dyfarniad Rheoleiddio Interim

 

Asesiad: June 2021.

 

· Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid) – Safonol (Dyfarniad Medi 2019 wedi’i gadarnhau)

 

· Hyfywedd Ariannol – Safonol (Dyfarniad Medi 2019 wedi’i gadarnhau)

 

Gweler ein canllaw ar Ddyfarniadau Interim I gael rhagor o wybodaeth.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 Downloads